Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

 

Jméno Funkce Třída
Mgr. Ivana Šmídová ředitelka školy  
Mgr. Kateřina Nováková zástupce ředitelky školy pro II. stupeň  
Mgr. Helena Škondrová zástupce ředitelky školy pro I. stupeň a MŠ  
Mgr. Jana Adamusová výchovný poradce  
Mgr. Michaela Pelikánová metodik prevence  
Mgr. Pavlína Hrozná ICT koordinátorka  
Mgr. Marie Hrdličková koordinátorka ŠVP  
     
Bc. Kateřina Kandová  třídní učitelka  Přípravná třída A
Mgr. Iva Vančová  třídní učitelka  Přípravná třída B
Mgr. Ivana Drábková  třídní učitelka  1. A
Mgr. Petra Zoubková  třídní učitelka  1. B
Mgr. Petra Koubová  třídní učitelka  2. A
PaedDr. Jitka Švantnerová  třídní učitelka  2. B
Mgr. Markéta Tichá  třídní učitelka  3. A
Mgr. Jana Adamusová  třídní učitelka 3. B
Ivana Šmídová  třídní učitelka 4. A
Mgr. Jana Kroupová  třídní učitelka 4. B
Ing. Luciana Vích  třídní učitelka 5. A
PharmDr. Simona Floriánová  třídní učitelka 5. B
Mgr. Monika Olivová  třídní učitelka 6. A
Mgr. Jana Pecenová  třídní učitelka 6. B
Mgr. Petr Janků  třídní učitel 7. A
Mgr. Kateřina Křístková  třídní učitelka 7. B
Ing. Lenka Reboková  třídní učitelka 7. C
Mgr. Hana Šimečková  třídní učitelka 8. A
Mgr. Michaela Pelikánová  třídní učitelka 8. B
PhDr. Jitka Šimková  třídní učitelka 9. A
Mgr. Marie Hrdličková  třídní učitelka 9. B
     
Mgr. Petra Antlová učitelka  
RNDr. Jiří Dittrich učitel  
Mgr. Šárka Dostálová, Ph. D. učitelka  
Mgr. Zuzana Marková učitelka  
Mgr. Pavlína Mattesová učitelka  
Mgr. Dana Moravec učitelka  
PhDr. Vojtěch Sojka učitel  
 Jakub Šíbl. Dis. učitel  
Mgr. Veronika Šmatláková učitelka  
     
Bc. Jana Mašová výuka ped. invervence a speciální ped. péče  
Mgr. Iva Vančová speciální pedagožka a logopedka  
     
Ilona Beránková AP  
Hana Červená AP  
Bc. Lucie Dobrovodská AP  
Svatava Haluzová AP  
Bc. Barbora Homolková AP  
Tereza Janků AP  
Iveta Paulíčková AP  
Lucie Paulíčková AP  
Jana Pražáková AP  
Michaela Ryšavá AP  
Kateřina Urbanová AP  
Zuzana Vorlová AP  
     
Eva Konečná vedoucí školní družiny  družina
Ilona Beránková vychovatelka  družina
Bc. Lucie Dobrovodská vychovatelka  družina
Bc. Barbora Homolková vychovatelka družina
Milena Hromková vychovatelka družina
Michaela Ryšavá vychovatelka družina

 

školní jídelna vedoucí školního stravování: Hana Krutišová
  kuchařky: Ivana Nováková
    Jana Geschvandtnerová
    Jiřina Kalvodová
    Bohumila Kamenická
    Miluše Polická
    Jana Varechová

 

správní zaměstnanci školník: Rostislav Ondrášek
  uklízečky: Jarmila Čápová
    Zdena Holemá
    Veronika Kladivová
    Marie Švábenská
  účetní, ekonomka: Helena Freiová
  mzdová účetní: Lenka Ruberová