Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Srce na dlani
V programu Srdce na dlani jsme si vyzkoušeli pitvu srdce, detailně jsme prozkoumali tento životně důležitý orgán. Ve zbytku času jsme se dozvěděli, proč mohou letadla létat i když jsou těžší než vzduch a také jsme prozkoumali všechny zajímavé přístroje, které se ve VIDĚ nachází.

 

Žížaly
O tom, že i žížala je zajímavý živočich jsme se přesvědčili s žáky šestých tříd… dokázali najít žížaly i v zimě a na hodině přírodopisu jsme zjišťovali jejich reakce na různé podněty.

Plazi
Na přednášce jsme se dozvěděli mnoho nového nejenom o plazích. Milým překvapením pro nás byl ježek belobřichý.

Přírodovědný kroužek
Děti z kroužku jsou zvídavé a dokáží si poradit s různými úkoly, dalekohledy i s mikroskopem.

Recyklohraní
Prvním letošním úkolem Recyklohraní je vytvořit komiks na téma správného nakládaní s odpady.

Vejce a peří
Vejce a peří patří k základním znakům ptáků a mohlo by se zdát, že na nich není nic zajímavého. My jsme se však přesvědčili, že když se na peří podíváme pod binokulární lupou a vejce ponoříme do vody nebo do octa, odhalí nám nejedno tajemství.

Den přírodních věd
I letos soutěžili naši žáci na Dni přírodních věd. Letošním tématem byly „Bouřlivé“ objevy. Postupně jsme odpovídali na otázky, které byly z bezobratlých živočichů, genetiky, botaniky, fyziky, zoologie a chemie.

Krystaly
V deváté třídě se učíme o minerálech a jejich schopnosti vytvářet krystaly. Většina zvládla vytvořit doma krásné krychličky soli. Ve škole jsme se na ně podívali pod binokulární lupou a svoje pozorování jsme se pokusili i vyfotografovat, což se ukázalo jako docela obtížný úkol. Ale nakonec i to většina z nás zvládla.

 

Buňka
I letošní šesťáci vyrobili krásné modely buněk. A určitě už vědí, že z buněk se skládají všechny živé organismy a že se liší buňka rostlinná od té živočišné.

Měřík
Měřík je mech s poměrně širokými listy, které mají relativně velké buňky, proto jsme ho využili a podívali se na ně pod mikroskopem. Při větším zvětšení jsme dokonce viděli i chloroplasty.