Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Rušný týden v životě druháčků

Mnoho lidí si myslí, že zahájení školního roku přináší napětí a dobrodružství jen pro prvňáčky. Ale i žáčci druhých ročníků mohou zažít rušný a „ zážitkůplný “ týden, a to v půli října.

Učit se neznamená jen sedět v lavicích, zapisovat si poznámky z tabule a opakovat sčítání a odčítání,… Ve školách dnes učíme děti i jiným, pro ně jistě zajímavějším činnostem, jako třeba plavání. Proto od září vyráží druháčci na plavecký výcvik.

Nejinak tomu bylo i v pondělí 20.10., kdy obě druhé třídy odjely autobusem do Nové Vsi na další lekci plavání. Děti si vody užily do sytosti, zato školní lavice zůstaly opuštěny až do následujícího dne.

V úterý 21.10. uběhlo vyučování nezvykle rychle, vždyť měli žáčci před sebou středu a s ní i koncert cimbálové kapely Réva. Myslím, že mohu s čistým svědomím říci, že v obecenstvu nebyl nikdo, komu by se koncert nelíbil. Děti byly obzvláště překvapeny, kolik různých hudebních žánrů, od klasického až po moderní, cimbálová skupina zahrála.

Koncertem však středeční mimoškolní aktivity nekončily – na tradiční podzimní výstavě školy si děti mohly prohlédnout vlastní výrobky i výrobky svých spolužáků.

Řekli byste si, že ve čtvrtek si děti konečně nachystaly všechny učebnice a sešity do školních batohů a aktovek, že se celý den se učily v lavicích. Ale i čtvrtek 23.10. přinesl druhákům osvěžení ve formě výukového programu „ Pohádkovaná“, který zajistilo SVČ Ivančice. Děti se pohádkám intenzivně věnovaly dvě vyučovací hodiny.

Celý výše zmiňovaný týden byl pro děti docela náročný, a tak páteční ředitelské volno kvůli plánovanému přerušení dodávky elektrické energie přivítaly s radostnou představou, že si konečně odpočinou. Vždyť ho následoval víkend a třídenní podzimní prázdniny.

 

Mgr. Karolína Sklenářová, Mgr. Petra Koubová – třídní učitelky 2.A, 2.B

 

Tvorba webových stránek: Webklient