Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Sběr starých mobilů pokračuje

Na konci ledna odevzdala naše škola 63 starých mobilů určených k recyklaci. Další vysloužilé mobily můžete odevzdávat průběžně během celého školního roku do krabice, která je umístěna ve vestibulu školy. Zde se také nachází nádoba na drobné vysloužilé elektrospotřebiče a vybité baterie.