logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Výukový program Malá lesní výprava

Ve středu 12. listopadu 2014 proběhl v 1. ročníku výukový program Malá lesní výprava, který ve škole organizoval Rezekvítek.

Rezekvítek je spolek, jehož posláním a účelem je sdružovat občany, kteří se dobrovolně věnují ekologické výchově dětí, mládeže i dospělých, ekologii a ochraně přírody.

Během výukového programu děti pomohly nešťastným lesním zvířatům. Nejdříve určily, o jaká zvířátka se jedná. Podle stop objevily prase divoké, bažanta, lišku a srnce. Potom poznaly, jak a kde v lese žijí a co k životu potřebují. Nakonec pro ně postavily nový les.

Program malé žáky zaujal a obohatil výuku prvouky.