Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Zájezd do Anglie pro žáky nynějších 8.tříd

Bližší informace najdete v přílohách. 
Přihlášku, kterou žáci obdrželi, je nutné odevzdat do pátku 17.2.2023.
Po odevzdání závazné přihlášky dostanou žáci podklady k platbě  zálohy ve výši 5 000 Kč za studenta se splatností do 28. 2. 2023.
Společně s touto zálohou je nutné zaplatit také vstup  na atrakci Making of Harry Potter (cena v Kč činí: 1200 Kč pro studenty do 15 let včetně, 1500 Kč pro účastníky ve věku 16 a více let v době konání zájezdu).
Druhá záloha se bude platit v červnu. 
 
Všeobecné podmínky – ZDE
Informace k zájezdu – ZDE
Rozpis vstupného – ZDE