Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2023/24

Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Komenského 2, 664 44 Ořechov
www.zsorechov.cz

 

zve rodiče a předškolní děti k zápisu do 1. třídy, který se bude konat

ve středu 12. dubna 2023 od 13:30 do 17:00 hodin

 

Zapsány budou děti narozené do 31. 8. 2017. K zápisu se dostaví i děti, pro které budou rodiče žádat odklad, a děti, které byly loni u zápisu a měly povolený odklad. S sebou si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou žádost k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Základní škola a Mateřská škola Ořechov zřizuje ve školním roce 2023/2024 dvě první třídy s maximální kapacitou 60 žáků.

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání:

1. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy Ořechov.

2. Děti z nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec je žákem této školy.

3. Ostatní zájemci.

 

Dokumenty nutné k zápisu:

a) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

b) Zápisní list pro školní rok 2023/2024

c) Rodný list dítěte

d) Občanský průkaz zákonného zástupce

 

V případě odkladu povinné školní docházky jsou nutné tyto dokumenty:

a) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

b) Zápisní list pro školní rok 2023/2024

c) Rodný list dítěte

d) Občanský průkaz zákonného zástupce

e) Žádost o odklad povinné školní docházky

f) Doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny

g) Doporučení o odkladu dětským lékařem

 

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží zákonní zástupci během měsíce května.

Mgr. Ivana Šmídová
ředitelka školy