Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Sportovní dopoledne 4.A

Na konci školního roku jsme zkusili, zda dokážeme přilákat i dospělé na školní akci. Proto naše třída 4.A uspořádala 16.června sportovní odpoledne pro nás a naše rodiče. Akce proběhla na školním hřišti. Prověřili jsme si svou fyzičku a šikovnost, vyzkoušeli jsme si různé disciplíny ve stylu atletického víceboje – sprint, skok, běh, hod na basketbalový koš. V druhé části naší dvouhodinky jsme hráli fotbal jak o život.  Na výsledcích se projevily nejen sportovní výkony dětí, ale i týmová spolupráce dětí a rodičů. Více než o výkony šlo o radost z pohybu a příjemně strávené odpoledne, přesto byli vítězní atleti po zásluze odměněni diplomem, drobnými cenami a sladkostmi.

Děkuji všem soutěžícím, ale i těm, kteří urputně fandili za příjemné odpoledne. Věřím, že si všichni odnesli stejně příjemný dojem jako já. Možná, že tímto byla založena nová tradice a bude se jednat o pravidelnou akci.

Za třídu 4.A třídní učitelka Michaela Pelikánová